I melankolins timme

i melankolins timme
sliter fjärilar
världen i stycken