Ode till skrivandet

Jag vill skriva texter som stinger, texter som bedrar
Jag vill kliva ur schablonernas sandaler och klichéernas paraplyställ
Rita stort i himmelen, det lilla du ser
Spränga en vattendroppe, omfamna en stad
Peta på ljuset i glaset, ropa högt i din mun
Låt mig vandra i melankolins alléer och starka kvinnors ögon
Lyfta pennan men aldrig sätta punkt
Bekymrar mig inte om tabloider, uppskattar vännens nick
Jag vill skriva texter som stinger, texter som bedrar

 


 

Ode to writing

 

I want to write words that sting, words that deceive
I want to step out of sandals of clichés
Paint large in heaven, the little you see
Explode a drop of water, embrace a town
Poke on the light in the glass, scream loudly in you
Let me stroll in alleys of melancholy and in the eyes of strong women
Raise the pen but never reach the end
Don´t worry about tabloids, appreciate the nod of a friend
I want to write words that sting, words that deceive

%d bloggers like this: